نگاهی به سریال «افعی تهران» و داستان آدم‌بزرگ‌های روان‌آسیب

افعی تهران فیلمی متفاوت است که بیش‌ از هرچیز، به کندوکاو روان آدمیزاد و نقد جامعه بزرگ‌سال پرداخته است.