زبان فارسی «رکن امنیتی» است/ اگر «زبان فارسی» تخریب شود «امنیت» و «هویت» ما تخریب می‌شود

سینماپرس: دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی با تاکید بر لزوم رعایت قواعد زبان فارسی در بخش‌های مختلف، گفت: زبان فارسی رکن مهم هویت ملی ما است. نمی‌توان با متخلفان با مسامحه رفتار کرد. در حوزه هویت ملی، دولت باید هر کاری می‌تواند انجام دهد. زبان فارسی رکن امنیتی است.