حزب‌الله بالن جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی را ساقط کرد

مقاومت اسلامی بالن جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی که به منظور جاسوسی از لبنان در منطقه ادمیت به آسمان فرستاده شده بود را هدف قرار داد و آنرا ساقط کرد.