بیش از ۲ میلیون پروژه نهضت ملی مسکن چشم انتظار مشارکت‌های مردمی

معاون سازمان ملی زمین و مسکن گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای ساخت دو میلیون و ۵۶۰ هزار پروژه نهضت ملی مسکن که ساخت آنها به تازگی کلید خورده است می تواند بازار تولید مسکن را تقویت کند.