ممنوعیت واردات اورانیوم روسیه به آمریکا و عواقب آن

سفیر روسیه در واشنگتن بعد از امضای قانون مصوبه کنگره درباره ممنوعیت واردات اورانیوم از روسیه به آمریکا، گفت: این تصمیم شوک دیگری به روابط اقتصادی بین المللی وارده کرده و به اقتصاد خود ایالات متحده هم آسیب خواهد رساند.