انتقاد از بازداشت زیباکلام؛ بخاطر دعوا‌های سر ریاست مجلس است

«من به شخصه خیلی از حرف‌های او را قبول نداشته و به آنان نقد دارم، اما دلیل نمی‌شود که او را در روز نمایشگاه کتاب بازداشت و زندانی کنند. این نشان می‌دهند که آزادی‌های اجتماعی و جمهوریت در خطر است و باید یک فکر اساسی برای آن شود. من پیش‌بینی می‌کنم که درپی دعوا‌های اصولگرایان برای کسب کرسی ریاست مجلس می‌خواهند حواس‌ها را پرت کنند، اما آنقدر مشکلات زیاد است که با این مسائل پاک نخواهد شد.»