معرفی مدیران ستادی پنجمین جشنواره بین‌المللی «فیلم کوثر»

با احکامی از سوی فرحروز فاتحی رییس و ناصر باکیده دبیر پنجمین جشنواره بین المللی «فیلم کوثر»، مدیران ستادی بخش‌های مختلف این رویداد فرهنگی و هنری معرفی شدند.