چوب حراج سیسی بر دارایی‌های عمومی؛ خیز ریاض برای تصرف جواهر دریای سرخ

<div>اکوایران: به گفته یک منبع دولتی مصر، عربستان سعودی پیشنهادی برای خرید راس جمیله، مقصد اصلی گردشگری دریای سرخ، در ازای واگذاری سپرده‌های خود در بانک مرکزی مصر و خرید چندین شرکت دولتی، به مصر ارائه کرده است.</div>