کیهان: مقبولیت روحانی زیر ۶درصد است

«آقای روحانی به میزان آرای خود در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ استناد می‌کند، اما نمی‌گوید که طبق نظرسنجی‌های دولتی در چند سال پایانی دولت وی، مقبولیت او به زیر شش درصد رسیده بود و حتی برخی حامیان سیاسی‌اش هم به خاطر کارنامه فاجعه بار دولت «برجام و دیگر هیچ»، از او برائت می‌جستند.»