قیمت دینار عراق امروز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

امروز ۱۰۰ دینار عراق در بازار آزاد مانند دیروز با کاهش قیمت روبرو بوده است، قیمت ۱۰۰ دینار عراق که دیروز با کاهش قیمت ۴۰ تومانی به ۴,۰۳۵ رسیده بود، امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ با کاهش ۵۵ تومانی (۱.۳۸ درصد) به ۳,۹۸۰ رسید.