پرویزخان، فیلمی ورزشی، سیاسی یا کمدی!

مهدی قنبر، منتقد سینما در یادداشتی نوشت: ضعف مهم فیلم «پرویز خان» در پرداخت درست قصه و شخصیت‌پردازی‌های آن است.