«نقش رستم»؛ قربانی فرونشست یا فروشُست؟

تکرار داستان فرونشست در محوطه نقش رستم منجر شد تا مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از استقرار گروه‌های پایش، حفاظت، مرمت و باستان‌شناسی در مجموعه تاریخی نقش رستم خبر دهد.