مدیرعامل جدید سپاهان: خودم را صددرصد وقف مأموریتی که پذیرفته‌ام خواهم کرد

مهدی آذربایجانی گفت: خودم را صددرصد وقف مأموریتی که پذیرفته‌ام، یعنی مدیریت باشگاه سپاهان خواهم کرد.