هدف از برگزاری این فیلمواره تشویق مستندسازان و خبرنگاران به ساخت ویدیوهای میراثی برای آشنایی بیشتر مردم با مواریث فرهنگی خود است

سینماپرس: سومین فیلمواره چشم هفتم در میراث به مناسبت هفته موزه و میراث فرهنگی و با همکاری ایکوم ایران و موزه سینما برگزار می‌شود.