اخراج و تمدید قرارداد سرمربیان قهرمانان عربستان

سرمربیان آرژانتینی و پرتغالی تیم‌های قهرمان دو فصل اخیر لیگ حرفه‌ای عربستان با سرنوشت متفاوتی برای فصل آینده روبرو هستند.