مرگ مشکوک زن میانسال و بازداشت دختر جوان متهم به قتل مادر (۲۳ اردیبهشت)

به دنبال مرگ مرموز زن میانسال، دختر وی به عنوان مظنون بازداشت و تحقیقات تیم جنایی برای رازگشایی از ماجرا آغاز شده است.