دومین ۳ امتیاز فجر در یک روز و نجات دریای بابل

فجر امروز با حکم کمیته انضباطی برنده سه بر صفر بازی با استقلال ملاثانی شده بود تا با این برد ، دومین سه امتیاز را در یک روز کسب کند!