توسعه شهرک‌های صنعتی از مهمترین اولویت‌های چهارمحال و بختیاری است

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی جدید و توسعه‌ی شهرک‌های تقاضامحور ، از جمله سیاست‌ها و اولویت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی این استان در سال جاری است.