واکنش رضا درویش در مورد دعوتش به کمیته انضباطی

رضا درویش صحبت‌های جالبی در مورد دعوتش به کمیته انضباطی انجام داد.