بررسی داستان زندگی حضرت معصومه (س) در کتاب «دختر ماه»

نویسنده کتاب «دختر ماه» در مورد کتاب خود گفت: انتشارات مدرسه مجموعه‌ای به نام «ریحانه» دارد که طی آن به داستان زندگی زنان صدر اسلام؛ از جمله حضرت زهرا (س)، حضرت ام‌البنین (س)، حضرت فضه (س) و بزرگواران دیگر پرداخته است که من داستان زندگی حضرت معصومه (س) را نوشتم.