کارشناسی داوری؛ گل استقلال به فولاد درست بود؟

کارشناس داوری فوتبال کشورمان دو صحنه مشکوک دیدار استقلال - فولاد را مورد بررسی قرار داد.